Select Page

Tijekom rujna 2019. na lokaciji Križine na Zavodu za urologiju izvršena je montaža i primopredaja sustava za litotripsiju sa integriranim C-lukom i ultrazvukom za lociranje kamenaca nabavljenog u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”.

Riječ je o uređaju za izvantjelesno mrvljenje kamenca, koji bubrežni kamenac razbija pomoću udarnih valova emitiranih iz dviju elektroda izvan tijela, pa kad stignu do kamenca isti se lomi i mrvi na sitne komadiće koji lako prolaze kroz mokraćne putove i bolesnik ih spontano izmokri.

Edukacija o korištenju navedenog sustava je održana od 9. do 11. listopada 2019.

(21.10.2019.)