Select Page

Tijekom listopada 2019. na lokaciji Firule na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju izvršena je primopredaja stomatološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 4 stomatološke jedinice, 1 usisavaču, 2 elektronička apeks-lokatora (endometra) te 1 digitalnom stomatološkom RTG aparatu s RVG senzorom.

Elektronički apeks-lokator ili endometar je uređaj za mjerenje radne duljine korijenskoga kanala zuba tijekom endodontske terapije, koja se provodi kada dođe do patoloških procesa koji zahvaćaju zubni živac.

(31.10.2019.)