Priprema strateških
projekata KBC Split

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost
i kohezija 2014.- 2020.“, KK.10.1.3.06.0001
Razdoblje provedbe Projekta: od 01.10.2019. do 16.11.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 20.590.000,00 kn
Iznos EU potpore: 17.500.000,00 kn

Priprema strateških
projekata KBC Split

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost
i kohezija 2014.- 2020.“, KK.10.1.3.06.0001
Razdoblje provedbe Projekta: od 01.10.2019. do 16.11.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 20.590.000,00 kn
Iznos EU potpore: 17.500.000,00 kn

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost
i kohezija 2014.- 2020.“, KK.10.1.3.06.0001
Razdoblje provedbe Projekta: od 01.10.2019. do 16.11.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 20.590.000,00 kn
Iznos EU potpore: 17.500.000,00 kn

Ovim projektom će se stvoriti preduvjeti realizacije strateških projekata izgradnje Centra za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavod za hitnu medicinu, te Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i to na način da se pripremi potrebna dokumentacija i osigura savjetodavna pomoć u potrebnim područjima. Izravna podrška za pripremu strateških projekta ima za cilj osigurati zalihu projekata za korištenje sredstava EU fondova u sljedećem programskom razdoblju 2021.-2027. Krajnji cilj i društvena vrijednost koja će se postići realizacijom strateških projekata KBC-a Split je poboljšanje i unapređenje pristupa i kvalitete zdravstvenih usluga kroz razvoj potrebne infrastrukture.

Izradu internetskih stranica sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content