Select Page

Internacionalizacija studijskih programa svih razina na MEFST

Europski socijalni fond – poveznica
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – poveznica
Provedbu Projekta financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta: ”Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu”
Medicinski fakultet u Splitu bilježi izrazito slabe pokazatelje dolazne i odlazne mobilnosti studenata, kao i mali broj programa/modula i studija na stranim jezicima čije bi izvođenje potaknulo mobilnost studenata koja dokazano vodi k poboljšanju transverzalnih vještina važnih poslodavcima, ali i novim ishodima učenja koji omogućavaju provođenje kvalitetnijih istraživanja. S obzirom na niski stupanj trenutne internacionalizacije, Medicinski fakultet u Splitu u suradnji s KBC Split namjerava razviti 9 ljetnih škola kojima bi se postigla internacionalizacija vertikale studijskih programa Medicinskog fakulteta u Splitu u svrhu poboljšanja svih pokazatelja koji se tiču mobilnosti i internacionalizacije.
Razdoblje provedbe Projekta: od 12.10.2018. do 12.10.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 1.797.856,81 kn
Iznos EU potpore: 1.797.856,81 kn
Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partner: KBC Split
Kontakt osobe za više informacija (Medicinski fakultet u Splitu):
Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med., e-mail: zdogas@mefst.hr
Julija Pušić, dipl. iur., e-mail: julija.pusic@mefst.hr
Ivana Ružić Urlić, mag. iur., e-mail: ivana.ruzic.urlic@mefst.hr

OPIS PROJEKTA:
Medicinski fakultet u Splitu (MEFST) bilježi izrazito slabe pokazatelje dolazne i odlazne mobilnosti studenata, kao i mali broj programa/modula i studija na stranim jezicima čije bi izvođenje potaknulo mobilnost studenata koja dokazano vodi k poboljšanju transverzalnih vještina važnih poslodavcima, ali i novim ishodima učenja koji omogućavaju provođenje kvalitetnijih istraživanja. S obzirom na niski stupanj trenutne internacionalizacije, MEFST u suradnji s KBC Split namjerava razviti 9 ljetnih škola kojima bi se postigla internacionalizacija vertikale studijskih programa MEFST-a u svrhu poboljšanja svih pokazatelja koji se tiču mobilnosti i internacionalizacije.

Projektni prijedlog doprinosi ostvarenju ciljeva Novog programa vještina za Europu i područja rada Programa – 2.1. Poboljšanje kvalitete i relevantnosti formiranja vještina i područja 2.3. Poboljšanje inteligencije vještina i informacija radi boljeg odabira karijere. Područja rada Programa 2.1. i 2.3. usmjerena su na prepoznavanje i razvoj ključnih vještina te uključivanje istih u obrazovne programe i kurikulume. Cilj projekta je i istaknuti nužnost prepoznavanja potreba i zahtjeva tržišta rada od strane sveučilišta i prilagodba obrazovnih programa predmetnim zahtjevima.

Razvoj novih programa za 9 ljetnih škola u skladu je s dokumentom “Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja” s točkama 1.1. Politika osiguranja kvalitete, 1.2. Izrada i odobravanje programa, 1.3. Učenje, poučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta i 1.7. Upravljanje informacijama te pripadajućim standardima i smjernicama za svaku od navedenih točaka. Razvoj novih programa ljetnih škola koji su prilagođeni najnovijim zahtjevima unaprjeđenja kvalitete znanstvenih istraživanja i prilagodbe potrebama gospodarstva i poslovnog sektora doprinose ispunjenju specifičnog cilja 1. Povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koje odgovaraju potrebama gospodarstva, specifičnog cilja 2. Prevladavanje rascjepkanosti inovacijskog lanca vrijednosti i jaza između znanstvenoistraživačkog i poslovnog sektora, specifičnog cilja 4. Nadogradnja u globalnom lancu vrijednosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i specifičnog cilja 6. Razvoj pametnih vještina – unaprjeđenje kvalifikacija postojeće i nove radne snage za pametnu specijalizaciju, Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske od 2016. do 2020. godine kao i Specifičnog cilja 10.II.1. Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja, Investicijskog prioriteta 10.II, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje OPULJP 2014.-2020.

Osim dva navedena strateška nacionalna dokumenta, predmetni Projekt s obzirom na ukupni cilj povećanja stupnja internacionalizacije MEFST-a direktno doprinosi i ostvarenju cilja 7. „Internacionalizirati visoko obrazovanje i jače ga integrirati u europski i svjetski visokoobrazovni prostor“, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, poglavlja Visoko obrazovanje. Strategija razvoja MEFST-a za razdoblje 2014.-2020. godine u okosnici Strategije – Međunarodna suradnja, naglašava važnost točke 7.1. Internacionalizacija Fakulteta.

Projekt direktno doprinosi ostvarenju ciljeva navedene okosnice kroz razvoj novih 9 programa ljetnih škola kojima je cilj podizanje razine internacionalizacije MEFST-a, što je i očekivani rezultat projekta. U razvoju ljetnih škola sudjelovat će 77 članova nastavnog i nenastavnog osoblja visokih učilišta partnera te 395 studenata.

Na kraju, očekuje se kako će iskustvo u razvoju ovakvog projekta dugoročno doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanju iskustava te povećanju zainteresiranosti studenata i nastavnog osoblja za internacionalizaciju.