Select Page

Nova stomatološka oprema

Tijekom listopada 2019. na lokaciji Firule na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju izvršena je primopredaja stomatološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 4 stomatološke jedinice, 1...

Nova oftalmološka oprema na Firulama

Dana 24. listopada 2019. na lokaciji Firule izvršena je primopredaja oftalmološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 2 oftalmološka operacijska stola te 1 autorefraktokeratometru, koji...

Sustav za litotripsiju na Križinama

Tijekom rujna 2019. na lokaciji Križine na Zavodu za urologiju izvršena je montaža i primopredaja sustava za litotripsiju sa integriranim C-lukom i ultrazvukom za lociranje kamenaca nabavljenog u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih...

Nova ginekološka oprema na Firulama

Dana 19. rujna 2019. na lokaciji Firule na Klinici za ženske bolesti i porode izvršena je primopredaja ginekološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 1 amnioskopu te 1 optičkom...

Oprema za neurološku dijagnostiku

Na lokaciji Firule na Klinici za neurologiju tijekom rujna 2019. izvršena je primopredaja opreme za neurološku dijagnostiku nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 1 digitalnom EEG sustavu sa...

Stavljanje u funkciju opreme na Firulama

Na Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju na lokaciji Firule u sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju slijedećih uređaja: digestor,...

Optički agregometar za Firule

Na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku na lokaciji Firule u sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” dana 10. travnja 2019. izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju optičkog...

Biozaštitni kabinet na Firulama

U nastavku provođenja projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” prošlog je tjedna na Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju na lokaciji Firule postavljen novi biozaštitni kabinet....

Novi MR uređaj na Križinama

U nedavno adaptiranom prostoru na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Split (lokacija Križine) smješten je novi Siemens-ov uređaj za magnetsku rezonancu snage 1.5 Tesla, kojeg je Ministarstvo zdravstva RH nabavilo u sklopu projekta...