Unaprijeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split

Ciljna skupina projekta u prvom redu su krajnji korisnici – pacijenti koji se liječe u KBC Split, te zaposlenici KBC Split koji će provedbom ovog projekta unaprijediti svoj rad, dobiti pristup novoj opremi, poboljšati ukupne radne i prostorne uvjete te kapacitete bolnice za operativni rad.

Za smanjenje postotka akutnih pacijenata

Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevna kirurgije.

Svrha ovog projekta je unaprijeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split. Nabavkom nove opreme, očekuje se smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split.

Novi RTG uređaj za interventnu kardiologiju na Križinama

Novi RTG uređaj za interventnu kardiologiju na Križinama

U nedavno adaptiranom prostoru na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Split (lokacija Križine) dana 14. studenog 2019. izvršena je primopredaja novog Philipsov-ov angiografskog monoplanarnog RTG uređaja za interventnu kardiologiju (model Azurion C12), kojeg je...

Nova stomatološka oprema

Nova stomatološka oprema

Tijekom listopada 2019. na lokaciji Firule na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju izvršena je primopredaja stomatološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 4 stomatološke jedinice, 1...

Nova medicinska oprema na Firulama i Križinama

Nova medicinska oprema na Firulama i Križinama

Tijekom listopada na lokacijama Firule i Križine izvršena je primopredaja razne medicinske opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 14 samoširećih balona s maskom, 6 kompleta za terapiju...

Nova oftalmološka oprema na Firulama

Nova oftalmološka oprema na Firulama

Dana 24. listopada 2019. na lokaciji Firule izvršena je primopredaja oftalmološke opreme nabavljene u sklopu projekta “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”. Riječ je o 2 oftalmološka operacijska stola te 1 autorefraktokeratometru, koji...

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content