Digitalizacija i unapređenje
nutritivne skrbi oboljelih od
kroničnih bolesti

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“, KK.01.1.1.04.0115
Razdoblje provedbe Projekta: od 20.12.2019. do 21.02.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 3.643.443,46 kn
Iznos EU potpore: 3.013.105,60 kn

Digitalizacija i unapređenje
nutritivne skrbi oboljelih od
kroničnih bolesti

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“, KK.01.1.1.04.0115
Razdoblje provedbe Projekta: od 20.12.2019. do 21.02.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 3.643.443,46 kn
Iznos EU potpore: 3.013.105,60 kn

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“, KK.01.1.1.04.0115
Razdoblje provedbe Projekta: od 20.12.2019. do 21.02.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 3.643.443,46 kn
Iznos EU potpore: 3.013.105,60 kn

KBC Split nema organiziranu strukturiranu nutritivnu skrb za bolesnike koji boluju od kroničnih bolesti (populacija bolesnika koja zbog svojih kroničnih bolesti i pridruženih komplikacija i stanja zahtijeva procjenu nutritivnog statusa, različite nutritivne intervencije prilagođene njihovom kliničkom stanju te kontinuirano multidisciplinarno praćenje). Cilj projekta je upravo organizacija strukturirane, multidisciplinarne nutritivne skrbi bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti (šećerne bolesti i kronične bubrežne bolesti).

Izradu internetskih stranica sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content