Select Page

10. listopada 2019. na konferenciji za medije predstavljen je projekt “Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu”.

Projekt: “Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu”

Kratak opis projekta:
Medicinski fakultet u Splitu (MEFST) bilježi izrazito slabe pokazatelje dolazne i odlazne mobilnosti studenata, kao i mali broj programa/modula i studija na stranim jezicima čije bi izvođenje potaknulo mobilnost studenata koja dokazano vodi ka poboljšanju transverzalnih vještina važnih poslodavcima, ali i novim ishodima učenja koji omogućavaju provođenje kvalitetnijih istraživanja. S obzirom na niski stupanj trenutačne internacionalizacije, MEFST u suradnji s KBC-om Split namjerava razviti 9 ljetnih škola kojima bi se postigla internacionalizacija vertikale studijskih programa MEFST-a u svrhu poboljšanja svih pokazatelja koji se tiču mobilnosti i internacionalizacije.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 1.797.856, 81 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.528.178, 29 HRK (85 %)

Razdoblje provedbe projekta: 12. 10. 2018. – 12. 10. 2019. (12 mjeseci)

Partnerstvo:
Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partner: Klinički bolnički centar Split

Voditelji 9 ljetnih škola, koji su prekovremenim radom i zajedno sa članovima radnih skupina kontinuirano sudjelovali u razvoju ljetnih škola, navedeni su u nastavku:

Voditelj ljetne škole Komunikacijske vještine za studij medicine:
prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Voditelj ljetne škole Cirkadijani ritan:
prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Voditelj ljetne škole Komunikacijske vještine za studij farmacije:
prof. dr. sc. Darko Modun
Voditeljica ljetne škole Komunikacijske vještine za studij dentalne medicine:
izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Voditeljica ljetne škole Medicina životnih navika utemeljena na dokazima:
izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić
Voditeljica ljetne škole Odgovorno istraživanje i inovacije:
prof. dr. sc. Ana Marušić
Voditelj ljetne škole Systematic reviews-hands on experience:
prof. dr. sc. Damir Sapunar
Voditeljica ljetne škole Mentalno zdravlje u zajednici:
prof. dr. sc. Dolores Britvić

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva, od kojih se mogu istaknuti: poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta u Splitu kroz internacionalizaciju razvojem ljetnih škola na engleskom jeziku i suradnjom projektnih partnera, poboljšanje transvezalnih vještina studenata važnih poslodavcima i stjecanje znanja u svrhu odabira karijere, prepoznavanje i razvoj ključnih vještina te uključivanje istih u obrazovne programe i kurikulume. Cilj projekta je i istaknuti nužnost prepoznavanja potreba i zahtjeva tržišta rada od strane sveučilišta i prilagodba obrazovnih programa predmetnim zahtjevima.

Razvoj novih programa ljetnih škola koji su prilagođeni najnovijim zahtjevima unaprjeđenja kvalitete znanstvenih istraživanja i prilagodbe potrebama gospodarstva i poslovnog sektora doprinose ispunjenju specifičnih ciljeva, a istaknuti se mogu:

povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koje odgovaraju potrebama gospodarstva,
prevladavanje rascjepkanosti inovacijskog lanca vrijednosti i jaza između znanstvenoistraživačkog i poslovnog sektora,
nadogradnja u globalnom lancu vrijednosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog gospodarstva,
razvoj pametnih vještina – unaprjeđenje kvalifikacija postojeće i nove radne snage za pametnu specijalizaciju,
poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja.

Može se istaknuti da projekt direktno doprinosi ostvarenju ciljeva navedene okosnice kroz razvoj novih 9 programa ljetnih škola kojima je cilj podizanje razine internacionalizacije MEFST-a, što je i očekivani rezultat projekta.

Na kraju, očekuje se kako će iskustvo u razvoju ovakvog projekta dugoročno doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanju iskustava te povećanju zainteresiranosti studenata i nastavnog osoblja za internacionalizaciju.

Pored svega navedenog, u sklopu Projekta izrađeno je i pribavljeno sljedeće:

– informativni materijali (brošure, letci, promotivni materijal) namijenjeni privlačenju stranih studenata,
– oprema za provođenje projektnih aktivnosti (računala, projektori, printeri),
– promotivni filmovi, uz organizaciju Walkshop-a,
– savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka,
– izrada promidžbenog materijala.

Biofeedback uređaj koji će se koristiti u nastavi, a bit će na raspolaganju studentima i za  prikupljanje podataka za izradu završnog rada studenata (Biofeedback uređaj omogućuje relativno nove metode koje se mogu koristiti u dijagnostičke i terapijske svrhe. Biofeedback je u literaturi najčešće opisan kao metoda intervencije za anksiozne poremećaje, depresivne poremećaje, shizofreniju, poremećaje iz autističnog spektra te poremećaje prehrane, dok je neurofeedback opisan kao metoda liječenja anksioznih poremećaja (značajno poboljšanje simptoma u 70% studija), kao i za liječenje djece s ADHD poremećajem.
Inicijalni razlog za nabavu ovog uređaja je njegovo korištenje za obrazovanje polaznika ljetne škole Medicina životnih navika utemeljena na dokazima, o mogućnostima korištenja biofeedback/neurofeedback metode za kvantifikaciju stresa i doživljavanja stresnih podražaja u dijagnostičke, ali i u terapijske svrhe. Ljetna škola za koju je nabavljen navedeni uređaj ima predviđeno trajanje od tjedan dana, a ostatak godine uređaj bi bio na raspolaganju doktorandima Medicinskog fakulteta, kao i zaposlenicima Fakulteta, u svrhu znanstveno-istraživačkog rada.)

U sklopu Projekta u prvoj fazi izrade je:
– sustav za online testiranje,
– unapređenje internetskog portala te
– lektoriranje programa ljetnih škola i udžbenika kao i tisak istih

Također, provedbom projekta omogućeno je članovima radnih skupina odlazak na putovanja i sudjelovanja na konferencijama, kongresima te tečajevima, poput konferencije iz područja World Conference for Research Integrity u Hong Kongu, kongresa u Vancouveru, te tečaja “Teaching evidence based medicine” u Oxfordu, Velika Britanija, a sve u svrhu unaprjeđenja znanja i programa ljetnih škola novim spoznajama.

Nadalje, voditelj/i i članovi radnih skupina sudjelovat će na radionici u organizaciji Akademije medicinskih znanosti i HAZU-a u Zagrebu, dok je pojedinim vanjskim stručnjacima omogućen dolazak i boravak u Splitu u svrhu razvoja ljetnih škola.

Dekan:
prof. dr. sc. Zoran Đogaš

(10.10.2019.)