Optički agregometar za Firule

Na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku na lokaciji Firule u sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” dana 10. travnja 2019. izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju optičkog agregometra.

Optički agregometar predstavlja “zlatni standard” u ispitivanju nasljednih i stečenih poremećaja funkcije trombocita, koji u ljudskom organizmu imaju glavnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi.

Edukacija o rukovanju i održavanju optičkog agregometra održana je 11. travnja 2019.

(11.04.2019.)


Biozaštitni kabinet na Firulama

U nastavku provođenja projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” prošlog je tjedna na Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju na lokaciji Firule instaliran novi biozaštitni kabinet.

(10.04.2019.)


Novi MR uredjaj na Križinama

U nedavno adaptiranom prostoru na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Split (lokacija Križine) smješten je novi Siemens-ov uređaj za magnetsku rezonancu snage 1.5 Tesla, kojeg je Ministarstvo zdravstva RH nabavilo u sklopu projekta “Proširena Grupa 1: Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10”.

Uređaj je dana 8. travnja 2019. službeno pustio u rad ministar zdravstva RH prof.dr.sc. Milan Kujundžić.

(08.04.2019.)


Stavljanje u funkciju uredjaja na Firulama

U sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku na lokaciji Firule dana 1. ožujka 2019. izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju osmometra i uređaja za pilokarpinski test (iontoforezu).

Osmometar je uređaj za mjerenje osmotskog tlaka, i najčešće se koristi kod mjerenja šećera u krvi ili u urinu.

Uređajem za pilokarpinski test, koji se smatra “zlatnim standardom” za mjerenje koncentracije klorida u znoju, na pouzdan i najčešće upotrebljavan način se može dokazati cistična fibroza, rijetka i najčešće smrtonosna bolest kod djece.

Edukacija osoblja o rukovanju i održavanju osmometrom održana je odmah nakon stavljanja u funkciju, dok će se edukacija o rukovanju uređajem za pilokarpinski test (iontoforezu) održati u danima koji slijede.

(01.03.2019.)