Stavljanje u funkciju opreme na Firulama

Na Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju na lokaciji Firule u sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju slijedećih uređaja: digestor, laboratorijski hladnjak, laboratorijska centrifuga s hlađenjem i laboratorijske stolne lampe s lupom.

Digestor

Hladnjak

Centrifuga s hladjenjem

Stolne lampe

Na istoj lokaciji na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku stavljeni su u funkciju slijedeći uređaji: laboratorijski zamrzivač, spektrofotometar i stolna laboratorijska centrifuga.

Laboratorijski zamrzivac

Spektrofotometar

Stolna lab centrifuga

(27.04.2019.)