Potpisan ugovor o nabavi digitalnog RTG aparata za Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, lokalitet Križine (12.04.2019.)