Optički agregometar za Firule

Na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku na lokaciji Firule u sklopu projektnog elementa “Opremanje dijagnostike kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split” dana 10. travnja 2019. izvršena je primopredaja i stavljanje u funkciju optičkog agregometra.

Optički agregometar predstavlja “zlatni standard” u ispitivanju nasljednih i stečenih poremećaja funkcije trombocita, koji u ljudskom organizmu imaju glavnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi.

Edukacija o rukovanju i održavanju optičkog agregometra održana je 11. travnja 2019.

(11.04.2019.)