Projekt “Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu”

Europski socijalni fond – poveznica
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – poveznica
Provedbu Projekta financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Naziv projekta: ”Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu”
Medicinski fakultet u Splitu bilježi izrazito slabe pokazatelje dolazne i odlazne mobilnosti studenata, kao i mali broj programa/modula i studija na stranim jezicima čije bi izvođenje potaknulo mobilnost studenata koja dokazano vodi k poboljšanju transverzalnih vještina važnih poslodavcima, ali i novim ishodima učenja koji omogućavaju provođenje kvalitetnijih istraživanja. S obzirom na niski stupanj trenutne internacionalizacije, Medicinski fakultet u Splitu u suradnji s KBC Split namjerava razviti 9 ljetnih škola kojima bi se postigla internacionalizacija vertikale studijskih programa Medicinskog fakulteta u Splitu u svrhu poboljšanja svih pokazatelja koji se tiču mobilnosti i internacionalizacije.
Razdoblje provedbe Projekta: od 12.10.2018. do 12.10.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 1.797.856,81 kn
Iznos EU potpore: 1.797.856,81 kn
Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partner: KBC Split
Detaljni opis projekta:poveznica
Kontakt osobe za više informacija (Medicinski fakultet u Splitu):
Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med., e-mail: zdogas@mefst.hr
Julija Pušić, dipl. iur., e-mail: julija.pusic@mefst.hr
Ivana Ružić Urlić, mag. iur., e-mail: ivana.ruzic.urlic@mefst.hr