Projekt “Unaprjedjenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”

Europski fond za regionalni razvoj – poveznica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – poveznica
Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: ”Unaprjeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split”
Ovim projektom prijavitelj direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema zdravstvenog sustava RH, te postavljenim ciljevima OPKK, a to je neučinkovitost trenutačnog sustava velikog broja akutnih pacijenata uslijed slabe opremljenosti i organiziranosti sustava dnevnih bolnica i kirurgija. Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevna kirurgije KBC Split, što će sumarno značajno doprinijeti postizanju svih ključnih pokazatelja, a primarno smanjenju postotka akutnih pacijenata, te istovremeno povećanju broja pacijenata u dnevnim bolnicama i kirurgijama.
Razdoblje provedbe Projekta: od 24.08.2017. do 24.08.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 68.673.870,00 kn
Iznos EU potpore: 50.000.000,00 kn
Cilj i Svrha projekta:poveznica
Detaljni opis projekta: poveznica
Kontakt osoba za više informacija
Biljana Berda, univ. spec. oec, e-mail: bberda@kbsplit.hr