Cilj i svrha projekta

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđenje sustava i učestalosti korištenja dnevnih bolnica i dnevne kirurgije KBC Split kroz nabavku ključne opreme.

SVRHA PROJEKTA:

Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split, nabavkom nove opreme, uslijed čega se očekuje smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split, te istovremeno porast postotka prijema pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije, što predstavlja glavni rezultat projekta.